Üdvözöljük a

Megtévesztési kísérlet gazdálkodó szervezetek terhére | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Megtévesztési kísérlet gazdálkodó szervezetek terhére

A napokban - az elmúlt évi esetekhez hasonlóan -  ismét kézhez kapott egy vállalkozás egy hivatalosnak tűnő, megtévesztő levelet, a European Business Number EBN, DAD GmbH-tól. Az angol nyelvű levél utoló felhívás, és a közösségi adószám, valamint a cég adatainak egyeztetésére szólít fel. Aki eleget tesz a felszólításnak, egyben szerződést is köt: három évre kötelezi el magát, évi 771 EUR szolgáltatási díj megfizetésére.

Az említett gazdálkodó szervezet üzleti angol nyelven megfogalmazott, fejléces, minőségi papírra nyomtatott levelet kapott, „Final Call”, vagyis „Utolsó felhívás” tárgyban a levél láblécében feltüntetett DAD Gmbh-tól, mely név mellett a következő adatok voltak még feltüntetve: Alter Wall 65, DE-20457 Hamburg, Local Court Hamburg HRB 88 11 5, VAT-DE 813739877, Managing Director: Daniela Kunst. A fejlécben pedig ezeken kívül a következő adatok olvashatóak: „EBN European Business Number Value added tax identification number VAT-ID Department Hungary”.

 

A hivatalos aláírás nélküli levélben az európai jog részét képező bizonyos, 2003-as Tax Reform Act-re, valamint 2011-es Tax Simplification Act-re hivatkozással (ezek valójában nem léteznek), 2018. március 30i határidővel, válaszborítékot is adva arra kérik a gazdálkodó szervezetet, hogy információt szolgáltasson annak érdekében, hogy „European Business Numbert”, azaz „Európai Üzleti/Vállalkozói Számot” kaphasson, és így besorolhassák az EBN nyilvántartásába.

 

Ehhez a gazdálkodó szervezettől a közösségi adószáma feltüntetését kérik a küldött nyomtatványon, valamint az ezen a nyomtatványon előre megadott adatainak áttekintését (gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségi adatok), és azok helyességének visszaigazolását, illetve ha azoknál módosítás szükséges, akkor a javított adatoknak a megküldését a gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjének jogi kötőerővel bíró aláírásával. Ha módosítás, javítás lenne szükséges, azt a levél szerint a www.e-b-n.eu honlapon kellene megtenni, a regisztrációs menüpontban. A visszaküldött, helyes adatok alapján az EBN kiemelt helyen fogja szerepeltetni a gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásában.

 

A gazdálkodó szervezet feltüntetett adatai alatti apró betűs rész valójában egy megrendelést takar a gazdálkodó szervezet részéről.

 

A gazdálkodó szervezet a levélre adandó válasszal, azt aláírva, lebélyegezve és feladóként szereplő szervezetnek visszaküldve azt vállalná, hogy megrendeli a DAD Gmbh-tól azt, hogy „kiváló grafikai körülmények” között megjelentesse a gazdálkodó szervezetet az EBN honlapján, a már említett www.e-b-n.eu oldalon, a mellékelten ismertetett általános szerződési feltételek szerint.

 

A hirdetés megrendelésének éves díja 771 Euro lenne, mely számla alapján előre lenne fizetendő. A megrendelés alapján a szerződés 3 éves időtartamra szólna, és évente, automatikusan meghosszabbodna, hacsak nem kapna a kiadó DAD Gmbh a szerződés megszüntetésére irányuló írásos nyilatkozatot, legalább három hónappal a szerződési határidő lejártát megelőzően. (A levélben közölt rendelkezések szerint a gazdálkodó szervezet csak a rendelés napjától számított 14 napon belüli tértivevényes levéllel állhatna el a szerződéstől.)

 

A megrendeléssel a gazdálkodó szervezet elismerné Hamburg-Mittét teljesítési helyül, és egyetértően kikötné a szerződésre alkalmazandó jogként a német jogot.

 

A rendelkezésre bocsátott adatok alapján egyértelmű, hogy a gazdálkodó szervezeteknek semmiképpen nem fűződhet érdeke ahhoz, hogy a közösségi adószámuk felőli érdeklődés alapján bekerüljenek több évre, ezer eurókért egy nem mellesleg ellenőrizhetetlen nyilvántartásba, amiből semmi hasznuk nem származik.

 

Arra az esetre, ha már díjfizetés történt az akár a korábbiak, akár a jelen tájékoztató szerint ismertetett levélben foglaltak alapján, a vállalkoazás a feljelentést az illetékes nyomozó hatóságnál minél hamarabb tegye meg.