Üdvözöljük a

Új transzferár dokumentációs szabályok | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új transzferár dokumentációs szabályok

2017. október 27.

Október 18-án kihirdették a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017 (X. 18.) NGM rendelet, amely hatályon kívül helyezi a 22/2009. (X. 16.) PM rendeletet. Az új előírásokat főszabály szerint először a 2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell alkalmazni.

A korábbi években az adózó választása volt, hogy önálló vagy közös nyilvántartást (fődokumentumot és országspecifikus nyilvántartást) készít. A jövőben minden dokumentációs kötelezettség alá eső társaság egy fődokumentumból és helyi dokumentumból álló nyilvántartás készítésére köteles (eltűnik az önálló nyilvántartás, illetve a választás lehetősége), amelynek tartalmi elemei jelentősen kibővülnek.

A fődokumentum tartalmazza – többek között – a csoport bemutatását, jogi és tulajdonosi struktúráját, pénzügyi és adózási helyzetét, az immateriális javakhoz és pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó meghatározott információkat. Itt kerülnek bemutatásra a csoport hatályos egyoldalú APA megállapodásai és a legfontosabb ellátási láncok. A helyi dokumentum tartalmazza – többek között – a helyi leányvállalat tevékenységének, üzleti stratégiájának, kapcsolt ügyleteinek és pénzügyi információinak bemutatását. Szintén itt szükséges csatolni azon, nem magyar adóhatóság által kibocsátott APA megállapodások és feltételes adómegállapítások másolatait, melyek a helyi vállalat dokumentált ügyleteire vonatkoznak. A fenti, fődokumentumból és helyi dokumentumból álló nyilvántartás kiegészül az országonkénti jelentéssel.

Amennyiben a magyar csoporttag azért nem rendelkezik a fődokumentummal a társasági adóbevallás benyújtásának napjáig, mert az anyavállalatra vonatkozó helyi előírások szerint azt később szükséges elkészíteni, a helyi társaság az anyavállalat országában előírt határidőig terjedő, de legkésőbb az érintett adóév utolsó napjától számított 12 hónapig haladékot kap a pótlásra.

Jogszabályba került az eddigi adóhatósági gyakorlat, miszerint – amennyiben nem történik változás a tevékenységben – új adatbázis-kutatásokat háromévente szükséges elkészíteni, míg a köztes időszakban évente kötelező a pénzügyi frissítés.

A korábbi rendelet tartalmazott egy egyszerűsített tartalmú nyilvántartás készítési lehetőséget a rendelet mellékletében felsorolt szolgáltatások tekintetében. E rendelkezés alkalmazásában szokásos piaci haszonkulcsnak a 3% és 10% közötti haszonkulcs minősült – ez most 3 és 7 %-ra módosult.

 

 

Forrás:

 

https://www.pwc.com/hu/hu/hirujsagok/assets/adohirujsag/tax_newsflash_590.pdf