Üdvözöljük a

Host vezetők a sikeres kkv-kért | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Host vezetők a sikeres kkv-kért

Szerző: Vathy Szonja | 2017. szeptember 6.

Az Enterprise Europe Network Host vezetők irányításával működnek a hálózat magyarországi regionális irodái. Közös cél a versenyképesség javítása.

Jászai Menyhért ügyvezető igazgató, PRIMOM Alapítvány

Az EEN szolgáltatásai a megyei vállalkozások számára komplex, európai színvonalú, személyre szabott egyedi tanácsadást biztosítanak.

Megyénkben elsősorban az agrárszektorhoz tartozó szervezetek forráshoz jutási információkat igénylik partnereink. A versenyképesség növelése során szüksége lehet a vállalkozásoknak kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szervezetekre, így a PRIMOM Alapítvány szoros kapcsolatot működtet a Nyíregyházi Egyetemmel, melynek agrárkutatással foglalkozó tanszékei nemzetközileg eredményekkel is büszkélkedhetnek.

A megyei vállalkozások esetében az innovatív ötletek megvalósítása gyakran ütközik forráshiányba, így a hazai és nemzetközi lehetőségeket is felkutatjuk az azok iránt érdeklőknek, de az információhiány mellett a nyelvtudás hiánya is akadályokat jelenthet a sikerhez. Erre kínál megoldást a PRIMOM Alapítvány saját mikrohitelből, hazai és eu-s források bevonásával.

 

Nagy András ügyvezető igazgató, ZMVA

A hazai vállalkozások versenyképessége nagyban függ az innovációtól és az exportképességüktől. A hazai KKV-k nem állnak jól ezeken a területeken: a nemzetközi innovációs listákon a középmezőny mögött vagyunk, nincs más érdemi innovációt támogató hálózat hazánkban, a bejegyzett szabadalmak száma nagyon alacsony. AZ EEN konzorcium támogatja a KKV-k innovációs tevékenységét, ehhez nemzetközi technológia transzfer és K+F+I partnerkeresését, finanszírozási forrásokhoz jutását.

A versenyképesség növelésének hiányzó tényezői: innovációt támogató hálózat hiánya, a bejegyzett szabadalmak nagyon alacsony száma, szakemberhiány, forráshiány, kiszámítható gazdasági környezet hiánya.

 

Orbán Dezső főtitkár, GYMSKIK

A regionális vagy hazai piacokon már sikeres vállalkozások gyakran céloznak meg külpiacokat, akár határon átnyúló szolgáltatások végzéséről, akár termékértékesítésről legyen szó. A külföldi jogi-szabályozási, gazdasági környezet vagy piaci ismeretek hiánya azonban sokszor gátját képezi a sikeres piacra lépésnek. Az EEN hálózat munkatársai releváns és hiteles információkkal szolgálhatnak egy-egy célpiacról, segítik a vállalkozásokat a megalapozott döntések meghozatalában, külföldi üzleti partneri hálózatuk bővítésében. A minden vállalkozás számára elérhető keres-kínál üzleti adatbázis, szakmai konferenciák és tréningek, tájékoztató hírlevelek mellett személyes tanácsadással igyekszünk a vállalkozások versenyképességének, hatékonyságának növekedéséhez hozzájárulni.

 

Rabb Szabolcs főtitkár, PBKIK

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál, mint az Enterprise Europe Network (EEN) dél-dunántúli régióért felelős szervezeténél folyamatosan fejlesztjük az eszközrendszert.

Az EEN remekül illik ebbe a rendszerbe: a vállalkozások szeretik, mert a segítségével azonnal meg tudják szondázni a külföldi piacokat, majd együttműködéseket építhetnek.

Nem a projekt végrehajtására, hanem a vállalkozások érdekében elérhető hasznosságára koncentrálunk.

A pécsi kamaránál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vállalkozói képzési rendszert fejlesszünk, alapvető iparjogvédelemmel oltalmazott üzleti tervek építésében segítsünk.

 

 

Dr. Skultéti Éva főtitkár, HBKIK

Az EEN hálózat tagjai magas színvonalú, költséghatékony szolgáltatásokkal nyújtanak gyakorlati támogatást regionális szinten a vállalkozásoknak új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, hazai és nemzetközi piacokon való megjelenéshez, technológia és tudástranszferhez, európai projektek megvalósításához, forrásszerzéshez vagy akár innovatív ötletek kifejlesztéséhez és piacra viteléhez.

A versenyképesség növelésének leginkább az szab gátat, hogy nincs elegendő képzett munkaerő a régióban, a szakképzés nincs összhangban a vállalkozói igényekkel. Nincs belföldi piackutatás, és a nemzetközi jogi környezet nehezen térképezhető fel, ami megnehezíti a stratégiaalkotást. Az EEN szakemberei gyakorlati támogatást nyújtanak a határokon átnyúló üzleti és innovációs tevékenységhez, ezzel is segítve versenyképességük növelését.

 

 

 

Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna főtitkár, CSMKIK

A magyar vállalkozások versenyképességének növelését számos tényező befolyásolja. Manapság egyre többször elhangzik, hogy a humán erőforrás hiánya, illetve nem megfelelő felkészültsége gátja a versenyképesség növelésének, együttműködések nélkül a kisvállalkozások önállóan nem tudnak előbbre lépni. Munkánk során a velünk kapcsolatba lépő vállalkozások közül sokan a szűkös finanszírozási lehetőségeket említik meg, mint elsődleges hátráltató tényezőt. Szerintünk a sikerorientált vállalkozó ismérvei a szakmai felkészültség mellett, hogy legalább egy világnyelven (vagy a célország nyelvén) jól kommunikál, valamint nyitott, derűlátó, rugalmas problémamegoldó. Fontos tényező emellett a stratégiai és hosszú távú gondolkodás, és a megfelelő humánerőforrás menedzsment kialakítása is.

A vállalkozásokat ezen a területen képzésekkel, tréningekkel és szemléletformáló programokkal segíthetjük. De ide sorolhatjuk a személyre szabott tanácsadásokat, sőt az innovatív megoldások piacra jutásának segítését is.