Üdvözöljük a

Karácsonyi köszöntő - Isten Fiának születése a legnagyobb ajándék az ember számára | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Karácsonyi köszöntő - Isten Fiának születése a legnagyobb ajándék az ember számára

Szerző: Vathy Szonja | 2018. december 12.

Isten úgy szerette az embert, hogy egyszülött Fiát adta érte. Eljött közénk, vállalta az emberi életet, annak minden pillanatával, mozzanatával, stádiumával az egész emberi életet. Mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve.

Isten úgy szerette az embert, hogy egyszülött Fiát adta érte. Eljött közénk, vállalta az emberi életet, annak minden pillanatával, mozzanatával, stádiumával az egész emberi életet. Mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve.

Nem könnyű megérteni Istennek ezt a végtelen szeretetét. Valamit megsejtünk azonban ebből az igazságból, ha elcsendesedünk és elgondolkodunk róla. Isten szeretete végleges, megingathatatlan megváltozhatatlan. Az ember minden bűne ellenére az isteni szeretet, mint ajándék eléri az embert, betölti a szívét és lelkét.

Jó volna megtapasztalni, megérezni, úgy élni, hogy az Isten szeret minket és velünk van mindig. Amikor erről megfeledkezünk, bukdácsolunk a kísértések nyomán, akkor az Isten nem megítél, hanem szeretete megújulásra, új életre, megváltott életre hív minket.

Akik készek arra, hogy belső csöndjükben, valóságos kapcsolatba lépjenek az Istennel, azokat ez az isteni jelenlét átformálja, megszenteli, új élettel ajándékozza meg.

Az ember így lesz maga is ajándék. Mert, ha csak egyetlen napunk lesz fényes, csak egyetlen napunk lesz az évben igazi ünnep, - bármennyire szép és szent is karácsony -, akkor keveset tettünk, nem értettük meg az ünnep lényegét. Hiszen azért jött el az Isten Fia, azért lett közülünk egy, a bűnt kivéve hozzánk hasonló ember, hogy bennünket egy boldog, új, közösségben élő életre hívjon meg.

Így lesz az ember Isten ajándékát befogadó, továbbadó ember. Hiszen amikor az isteni szeretet elér bennünket, betölt minket, akkor túl is akar lépni rajtunk, el akarja érni a világ minden szegletét. A világ minden emberét rajtunk keresztül akarja az Isten szeretni. Általában tudunk szeretni, de egészen konkrétan a családunk tagjait, közeli vagy távolabbi ismerőseinket sokkal nehezebb szeretnünk. De nem nekünk kell erőlködnünk, mert ezt Isten teszi meg bennünk, ha befogadtuk Őt.

Így eljön egy ország, amelyben békesség, öröm és szeretet van, mert Isten végtelen szeretetében nekünk adta önmagát.

János evangélista tanítja, hogy a szeretet Istentől jött, aki maga a szeretet, és eléri az embert, hogy aztán az ember elérje szeretetével a másik embert, akit testvérének tekint.  Ezt látjuk megvalósulni a betlehemi éjszakában, amikor a kitaszítottságban, a be nem fogadottságban, megszületett Szűz Mária Fia, a gyermek Jézus, az Isten Fia és az Ember Fia. Jó szemlélni ezt a karácsonyi jelenetet.

Kétezer esztendő óta a család és a gyermek ünnepe a karácsony, a megpihenés, a befelé fordulás napja. Amikor elcsendesednek az utcák, a zajos szórakozóhelyek, hazatérnek az emberek, hogy otthon, családi körben üljék meg az ünnepet.

Szívből kívánom, hogy karácsony ünnepe, így töltse be mindnyájunk életét, ez az ünnep legyen szent Isten szeretete által, és teljen a következő esztendőnk is az Ő áldásában!

Spányi Antal

székesfehérvári püspök