Üdvözöljük a

Módosult az Infotörvény | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Módosult az Infotörvény

Szerző: Vathy Szonja | 2018. július 2.

A Magyar Közlöny 101. számában (2018. június 29.) megjelent az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása.

Az Infotv. a következő 75/A. §-sal egészül ki: „75/A. § A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)–(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a  személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

A GDPR 2018. május 25-ei hatálybalépésére tekintettel a Kormány szükségesnek tartotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosítását.

A Parlamenthez benyújtott módosító javaslat értelmében a GDPR rendelkezéseit „a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni”, a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) tekintetében azonban az arányosság elvére hivatkozva szükséges rögzíteni, hogy jogsértés esetén elsősorban a figyelmeztetést kell alkalmazni. Ennek érdekében a módosítás kimondja, hogy a hatóság a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások első alkalommal történő megsértése esetén „elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik”.

Az Infotörvény a GDPR bizonyos elemeit a módosítást megelőzően is tartalmazta, eddig is szigorúan rendelkezett az adatvédelemmel kapcsolatban.