Üdvözöljük a

Pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor munkatársat keresünk! | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor munkatársat keresünk!

Szerző: Vathy Szonja | 2018. június 19.

Meghosszabbított jelentkezési határidő, pályázat beadása folyamatos!! A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársat keres pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor munkakörbe.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

munkatársat keres pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor munkakörbe.

A munkakör azonnali kezdéssel is betölthető.

A hirdetmény megjelenésének időpontja 2018. július 16. (hétfő)

A hirdetmény a www.fmkik.hu honlapon kerül megjelentetésre.

 

Meghosszabbított beadási határidő: folyamatos, illetve a határidő 2018. augusztus 06. (hétfő)

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó személy esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen.

 

Az FMKIK pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor munkakörbe munkatársat keres.

 

Az FMKIK az MT hatálya alá tartozó munkáltató.

 

Elvárás:

 • szakirányú középiskola vagy középiskola és középfokú bér és TB ügyintézői tanfolyam
 • humán területhez kapcsolódó középfokú végzettség
 • 3 éves pénzügyi gyakorlat
 • 1 éves humán adminisztratív gyakorlat
 • MS Office felhasználói tudás
 • munkakörhöz tartozó FMKIK-s alkalmazott szoftverek önálló és biztonságos használata
 • Gazdasági kamarákról szóló törvény ismerete (1999. évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról)
 • kiemelkedő együttműködés, eredményorientáltság, kommunikációs attitűd, problémamegoldás, szociális hatékonyság, üzleti tisztesség

 

Fő feladatok:

 • munkabérek és bérjellegű kifizetések számfejtése
 • teljes körű TB ügyintézés (nem kifizetőhelyi!)
 • munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, kapcsolatos bejelentés elvégzése
 • adatszolgáltatások, bérszámfejtéshez kapcsolódó bevallások készítése
 • a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek elvégzése
 • kimenő számlák rögzítése
 • banki kifizetések előkészítése
 • eseti külföldi kiküldetéshez valuta igénylése, biztosítása és elszámolása
 • a számviteli és gazdasági törvények szerinti bizonylati rend és fegyelem biztosítása
 • személyügyi adatbank működtetése
 • egyéb: kisforgalmú házipénztár kezelése

 

 

Előnyt jelent:

 • bérszámfejtési és TB ügyintézői, pénztárosi és humán területen szerzett gyakorlat

További elvárás:

 • MS Office professzionális ismerete
 • Átlagon felüli kapcsolatteremtő- és kommunikációs készség, precizitás, stabilitás, szabálytudat, üzleti tisztesség

 

A munkakörhöz kapcsolódó pályázati anyagban az alábbi dokumentumok megküldését kérjük:

 1. Motivációs levél
 2. Fényképpel ellátott önéletrajz és bizonyítvány másolatok
 3. A jövendőbeli munkaköri feladatokra vonatkozó szakmai koncepció
 4. Adatvédelmi és adatkezelési előírások betartása miatt kérjük az önéletrajzra, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra ráírni: Pályázói nyilatkozat: „Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az álláspályázat elbírálása céljára kezelje és tárolja a pályázatban megadott személyes adataimat.”

Felhívjuk a pályázó szíves figyelmét arra, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelennek minősül, így azt elbírálni nem áll módunkban.

A munkakör betöltéséhez fentiekben kért dokumentumokat zárt borítékban kérjük beadni/beküldeni, melyen kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: FMKIK pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor munkakör. A beadás történhet személyesen a Gazdaság Házában; cím: FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; illetőleg postai úton az FMKIK részére címezve. Beadás határideje személyesen 2018. augusztus 06. (hétfő) 15.00 óra, illetőlegpostai úton legkésőbb 2018. augusztus 6-i postabélyegzővel ellátva. Cím: FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A munkatársi kiválasztás támogatása érdekében e-mail címes elérhetőséget kérünk a pályázati anyagban feltüntetni. Csak a munkakör betöltéséhez előírt, teljes körűen benyújtott pályázatok kerülnek értékelésre. Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy a fentebb felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat nyomtatott formában szíveskedjenek címünkre eljuttatni, a dokumentumokra ráírva az adatkezeléshez történő hozzájárulói nyilatkozatot aláírással hitelesítve.

Az álláshirdetésre beadott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaszolgáltatni.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó személy esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen. A munkáltatónak jogában áll a hirdetést ismételten megjelentetni.