Üdvözöljük a

Szakképzési Díj - Legyen Ön 2019 nyertese! | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzési Díj - Legyen Ön 2019 nyertese!

Szerző: Vathy Szonja | 2018. október 3.

A szakképzés területén kiemelkedő projektje, kezdeményezése van? Akkor pályázzon a DUIHK Szakképzési Díjra! A pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 15.

A DUIHK Szakképzési Díj legfôbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon. Azon kiemelkedô projekteket és kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentôs mértékben és példaértékû módon segítik elô a gyakorlatorientált szakképzést Magyarországon.

 

A díj a gyakorlatorientált, duális jellegű képzés kiemelkedő szerepét méltatja a fiatalok szakmai életútjának beteljesülésében és egyúttal ösztönözni kívánja a vállalatokat, iskolákat, kamarákat, hogy vállaljanak aktív szerepet a szakképzés rendszerében.

 

A DUIHK Szakképzési Díját három kategóriában ítélik oda:

Motiváció

A szakképzés társadalmi elismerésének növelését mozdítják elô, kiemelve e képzési forma hosszú távú elônyeit mind a tanulók, mind a vállalatok, illetve a társadalom szempontjából.

Kooperáció

E kategóriában olyan projektek pályázhatnak, melyek keretében a szakképzés különbözô szereplôi példaértékû együttmûködést alakítanak ki, javítva ezzel a képzés minôségét és hatékonyságát.

Innováció

E kategóriában azon kezdeményezések és megoldások versenyezhetnek, melyek új módszerekkel, eljárásokkal és eszközökkel gazdagítják a szakképzést, hozzájárulva a képzési eredmények javításához.

 

Ki pályázhat a Díjra?

A magyarországi székhelyû vállalatok, iskolák, kamarai szervezetek, közintézmények, társadalmi szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak. A részvételnek a DUIHK-tagság nem feltétele. Amennyiben egy projekt több szervezet közremûködésével valósul(t) meg, úgy közülük egy közösen megnevezett képviselô nyújthatja be a pályázatot. Egy adott projekt csak egy kategóriában pályázhat.

 

Határidôk

Pályázatok benyújtása: 2018. szeptember 17 – december 15.

Pályázatok elbírálása: 2018. december 17 – 2019. január 25.

A díjazottak kihirdetése, átadó ünnepség: 2019. március 7.

 

Az pályázathoz szükséges formanyomtatványok és információs dokumentumok letölthetôek a következô címen: http://szakkepzesidij.hu/letoltesek/