Üdvözöljük a

FMKIK Választási Bizottság közleménye - 2016. 04. 12. | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

FMKIK Választási Bizottság közleménye - 2016. 04. 12.

2016. április 12.

2016-ban a kamarai törvény értelmében tisztújításra kerül sor a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

Közzétételre került a választási névjegyzék és a tagjegyzék – adott tájékoztatást Dr. Vári Kovács József, az FMKIK Választási Bizottság elnöke. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. április 12-i XLII.Küldöttgyűlése elfogadta azokat a szabályokat, amelyek szükségesek a kamarai választások lebonyolításához. Megbízást adott a választásokat koordináló és törvényességet felügyelő bizottságoknak: választási, jelölő, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjainak.

Továbbra is a választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek választhatnak és a kamarai tagjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek, képviselők választhatók. 

 

Az FMKIK Választási Bizottsága 2016. április 12. és április 27. között teszi közzé a választási névjegyzéket és tagjegyzéket a kamara székhelyén, a Gazdaság Háza ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), melyet személyes betekintésre bárki számára hozzáférhetővé tesz.

A választási névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel időtartama alatt lehet megtenni írásban a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottságának címezve (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.).

 

Vonatkozó jogszabály: a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 32 § (4) bekezdés.

A kifogások beadásának végső határideje személyes ügyintézés esetén 2016. április 27. szerda 10,00 óra, a Gazdaság Háza, kamarai székház ügyfélszolgálata (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.); vagy postai úton 2016. április 27. napjáig beérkezőleg.

 

A választás korábban kialakult rendje szerint első szakaszban a választásra jogosultak és a választhatók adatainak közzétételére kerül sor. A második szakaszban megtörténnek a küldötteket megválasztó tagozati jelölő gyűlések, amelyeken jelölik a tisztségviselőket. A folyamatot a tisztújító küldöttgyűlés „koronázza meg”, amelyen a tagozati jelölő gyűléseken megválasztott küldöttek az ott jelölt személyek közül megválasztják a következő négy éves időszak tisztségviselőit és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldötteit.

 

Az FMKIK-ban a négy tagozat: Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató, Kézműves Tagozat jelölő ülései tervezetten 2016. május 19. és május 23. között kerülnek megrendezésre. A Választási Bizottság a tagozati ülések időpontjait közzéteszi a www.fmkik.hu honlapon, illetőleg megjelentetjük a 2016. május 11-i Gazdasági Kalauzban (Fejér Megyei Hírlap).

 

A Választási Bizottság és a Jelölő Bizottság a kamara www.fmkik.hu internetes honlapján keresztül is folyamatosan tájékoztatást ad a kamarai választásokról.

 

FMKIK Választási Bizottság hivatalos közleménye

A közleményt megjelentettük a 2016. április 13-i Gazdasági Kalauzban, Fejér Megyei Hírlap

 

Választási Bizottság 8/2016. (04.12.) számú határozata a képviselet szabályairól a jelölési és  választási eljárás során

A választási eljárás során egy természetes személy legfeljebb kettő gazdálkodó szervezet képviseletét láthatja el, azaz egy természetes személy legfeljebb kettő gazdálkodó szervezetet képviselhet a választó joga gyakorlása során.

A jelölési és a választási eljárás során a választásra jogosult gazdálkodó szervezetek kétféle módon gyakorolhatják jelölési és választási jogukat:

  • a cégjegyzékbe bejegyzett, aláírásra jogosult törvényes képviselő (ügyvezető, vezérigazgató stb.) vezető tisztségviselő útján;

  • a törvényes képviselő (vezető tisztségviselő) által magánokiratba foglalt, cégszerűen aláírt meghatalmazással igazolt munkavállalója/vagy egyéb meghatalmazottja, amelyre a kamara a www.fmkik.hu honlapon letölthető formanyomtatványt helyez el.

     

    Székesfehérvár, 2016. április 12.