Üdvözöljük a

Közbeszerzés | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázatok - Széchenyi 2020 Információk első kézből

Kamarai rendezvények

<< 2017 Szeptember >>
KeSzeCsüSzoVa
    123
45678910
11121314151617
18
19
2021222324
252627282930 

Közbeszerzés

2010. november 4.

A közbeszerzésekről szóló törvény átfogó módosításáról

 

2010. szeptember 15-től a kereskedelmi és iparkamara a törvénymódosítás kapcsán olyan jogkörrel rendelkezik, hogy a részvételi, vagy ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napig előzetes vitarendezést kezdeményezhet az ajánlatkérőnél, vagy kérelmet nyújthat be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, illetőleg a dokumentáció, vagy azok módosítása.

A kamarák új jogköre, hogy az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetőleg ezek módosításával kapcsolatban, ezen iratok jogsértő volta miatt – a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - kérelmet nyújthat be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogó módosítása 2010. szeptember 15. napjától lépett hatályba. A módosításokat a 2010. évi LXXXVIII. törvény tartalmazza; a változások jelentősek. A változások érintenek alapfogalmakat, mint például az ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet korábbitól eltérő meghatározását; változnak az alkalmasság igazolásának szabályai; a kötelező rész-ajánlattételi szabályok; és egységesednek az alkalmasság igazolásának, valamint az ajánlatok benyújtásának formai előírásai.

A fontos változások közül kiemelendőek még a körbetartozás megelőzésére irányuló rendelkezések, az egyszerű eljárás újraszabályozása, a jogorvoslati határidők módosulása és az építési beruházásokra vonatkozó változtatások.

 

Úgy tűnik, a jogszabály-módosítás kapcsán a jogalkotó ezúttal - a korábbi módosításokhoz képest - alaposabb egyeztetést folytatott le az érintett jogalkalmazói körrel, így több, konkrétan megfogalmazott praktikus igényt is kielégít majd az új jogszabály.

Ezek a módosítási igények már a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által megalapított „Közbeszerzési Műhely” konzultációs munkája alkalmával is megfogalmazódtak a gazdaság szereplői részéről, így a módosítások üdvözlendőek mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők által.

 

Az ajánlatok kiírása és közzététele kapcsán jelentős módosítás a hiánypótlási szabályok és az előzetes vitarendezés szabályainak módosulása, melynek kapcsán fontos kiemelni a kereskedelmi és iparkamarák hatáskörének bővülését is.

A kereskedelmi és iparkamara a törvénymódosítás kapcsán olyan jogkörrel rendelkezik, hogy a részvételi, vagy ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napig előzetes vitarendezést kezdeményezhet az ajánlatkérőnél, vagy kérelmet nyújthat be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, illetőleg a dokumentáció, vagy azok módosítása.

A kamarák új jogköre, hogy az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetőleg ezek módosításával kapcsolatban, ezen iratok jogsértő volta miatt – a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - kérelmet nyújthat be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

 

A kereskedelmi és iparkamara akkor kezdeményezi az eljárást, ha a közbeszerzés tárgya nem mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati, vagy vadászati tevékenységgel függ össze, illetve nem függ össze valamely más szakmai kamara tevékenységi körével. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárással összefüggő kamarai feladatokat a területi kamarák bevonásával a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látja el.

 

Az előzetes vitarendezésre és a Döntőbizottság előtti eljárásra irányuló kamarai fellépést az ajánlattevő a székhelye, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti területi kamaránál, vagy az MKIK-nál faxon, vagy elektronikus úton kezdeményezheti. A közreműködő kamara a hozzá beérkezett kérelmet véleményével, javaslatával kiegészítve haladéktalanul továbbítja az MKIK részére. Az ajánlattevő kérheti, hogy az eljárás során anonimitását megőrizhesse.

 

Az ajánlattevőnek az előzetes kamarai vitarendezésre irányuló kérelmében meg kell jelölnie az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás, illetőleg a dokumentáció, vagy azok módosítása általa jogsértőnek tartott elemét, továbbá javaslatát észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat tényeket, dokumentumokat, továbbá előzetes nyilatkozatát arról, hogy az előzetes kamarai vitarendezés szolgáltatási díját (50.000 Ft) a kamarai eljárás megindításának előfeltételeként megfizeti.

 

Az előzetes kamarai vitarendezésre és a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti kamarai eljárásra irányuló kérelemről való döntés során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 

a) a kamarai fellépés elsősorban a közbeszerzési alapelvekbe (verseny tisztasága, és nyilvánossága, ajánlatkérők esélyegyenlősége, egyenlő bánásmód biztosítása, nemzeti elbánás elve az EU-ban letelepedett ajánlattevők és közösségi áruk számára) ütköző nyilvánvaló jogsértések esetén történjen;

 

b) a kkv szektor tekintetében indokolt a pozitív diszkrimináció érvényesítése.

 

Álláspontom szerint ezek a módosítások a közbeszerzési eljárásról szóló törvényben az alapelvek szélesebb körben történő megvalósulását, emellett a KKV-szektor hangsúlyos érdekeit szolgálják; emiatt az új jogszabály alkalmas azon lehetőség megteremtésére is, hogy ajánlattevőként a mikro-, kis- és középvállalkozások nagyobb gazdasági súllyal és reálisabb eséllyel indulhassanak közbeszerzési eljárásokban.

 

 

Székesfehérvár, 2010. szeptember 5.

 

                                                                                 Dr. Lévai Nóra ügyvéd

 

 

A kis- és középvállalkozások időt nyertek azzal, hogy az elektronikus közbeszerzéseket a tervezettnél egy évvel később, 2011 júliusától teszik kizárólagossá. Ez az a szektor, ami eddig vélhetően a legkevesebbet profitált a közbeszerzésekből.

 

Kutatásunkat a képre kattintva nyithatja meg:

 

 

Dokumentumok: