Üdvözöljük a

Környezetvédelmi termékdíj asszisztens - tanúsítványt adó 2 napos képzés | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Környezetvédelmi termékdíj asszisztens - tanúsítványt adó 2 napos képzés

Szerző: Buda Csilla | 2019. június 17.

A képzésen részletesen bemutatásra kerül  a termékdíjköteles termékek meghatározásához szükséges áruosztályozási szabályok, valamint a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos teendők és az adózási feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályi előírások. Időpont: 2019. június 25-26. (kedd-szerda) 9.00 - 16.00 óráig. A képzés vizsgával zárul.

Környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség érinti a következőket:
– első belföldi forgalomba hozó vagy első saját célú felhasználó,
– belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy a saját célú felhasználó,
– bérgyártás esetén a bérgyártató,
– külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosa,
– készletre vételt végző,
– számlán vagy szerződésben átvállaló,
– megfizetett termékdíjat visszaigénylő,
– nyilatkozattal beszerző, ha a termékdíjköteles termék felhasználása nem jogszerű,
– a reklámhordozó papír tekintetében valótlanul nyilatkozó,
– termékdíj raktár üzemeltetője, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést, hiányt mutat.

 

Előadó: Debreczeni László környezetvédelmi termékdíj szakértő

 

Részvételi díj 80 000 Ft + ÁFA/fő, FMKIK-nál regisztráltak részére: 50 000 Ft + ÁFA/fő

Az részvételi díj tartalmazza:
  • a két napos képzést
  • munkafüzetet nyomtatott formában
  • jegyzettömböt, tollat
  • prezentációt elektronikus formában
  • vizsgadíjat
  • sikeres vizsga esetén a tanúsítványt

Az részvételi díj ellátást nem tartalmaz!

 

Résztvevők maximális létszáma: 40 fő

FŐBB TÉMAKÖRÖK

 

Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása

1. Áruismeret szükségessége. Mit szükséges tudni a termékekről?
2. Áruazonosító szám, vámtarifaszám szerepe.
3. Hogyan és milyen elvek mentén kell meghatározni egy termék vámtarifaszámát.
4. A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok.
5. A vámtarifa használatának szabályai.
6. Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a termékdíj szabályozásában.
7. Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály jellemzői.
8. Csomagolószer termékkör:

a. Csomagolószer, mint önálló termék, illetve csomagolás részeként történő jellemzői.
b. Csomagolóeszköz, csomagolóanyag és csomagolási segédanyag jellemzői.
c. Csomagolási szintek: fogyasztói, gyűjtő és szállítási.
d. Csomagolószer anyagáramok: növényi anyag, papír, műanyag, fa, fém, gumi, kosáráru, szövet, üveg stb. alapanyagból készült csomagolószerek jellemzői.
e. fém-ital csomagolószer jellemzői,
f. összetett, társított csomagolószerek.
g. Újrahasználható csomagolószerekre vonatkozó előírások: újrahasználat, betétdíj és bérleti rendszer.
h. Belföldi gyártású és külföldről behozott csomagolószerek megítélése

9. Akkumulátor termékkör:

a. általános jellemzők, áruosztályozás,
b. kivételek

10. Egyéb kőolajtermék termékkör:

a. kenőolajok osztályozása,
b. ásványokból származó olajtartalom szerepe,
c. kivételek

11. Elektromos és elektronikai berendezés termékkör:

a. termékkör egyes kategóriái,
b. „ex” jelölés szerepe,
c. „*” jelölés, vagyis a tömeg és a kW szerepe a meghatározásban,
d. alkotórész és tartozék meghatározása,
e. nagymérető rögzített ipari szerszám meghatározása,

. kivételek szerepe

12. Gumiabroncs termékkör:

a. Új és használt gumiabroncsok,
b. kivételek

13. Reklámhordozó papír termékkör:

a. Kiadvány és sajtótermék meghatározása,
b. Gazdasági reklámtartalom meghatározása,
c. Alapvető szabályok, kivételek,
d. Melléklet szerepe
e. Nyomda és megrendelő kötelezettségei

14. Irodai papír termékkör:

a. papíráruk osztályozása,
b. kapcsolat más termékkörökkel,
c. kivételek

15. Egyéb vegyipari termék termékkör:

a. Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek,
b. Szépség- vagy testápoló készítmények

16. Egyéb műanyag termék termékkör:

a. művirágok,
b. gyümölcsutánzatok

17. Helyes vámtarifaszám megállapításának fontossága a nyilatkozattal történő beszerzés, az átvállalás és a visszaigénylés során.
18. Termékdíj-köteles termékek áruosztályozása az elévülési időn belül.
19. Mit kell tenni, ha visszamenőleg megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám!
20. Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében.
21. Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe.
22. Gyakorlati példák.
23. Konzultáció

Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban

1. Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései

a. Kötelezettek, termékdíjköteles termékek és a termékdíj-kötelezettség. (Kinek, mire és hogyan kell termékdíjat fizetni?)
b. Kötelezettek meghatározása.
c. Gyártók, kereskedők és logisztikai szolgáltatók a termékdíjban.
d. Készletre vétel vagy kibocsátás (forgalomba hozatal, felhasználás) választása.
e. Forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek
f. Saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása.
g. Készletre vétel szabályai.
h. Külföldről történő behozatal és kivitel a termékdíjban.
i. Mire kell figyelni a belföldi beszerzésnél és belföldre történő értékesítésnél?
j. Beszerzés – gyártás – raktározás – értékesítés során a termékdíj feladatok.
k. Nem kell megfizetni jogcímek.
l. Nem keletkezik kötelezettség jogcímek.
m. Nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek.
n. Termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjai,
o. Termékdíj alapja, összetevői és mértéke.
p. Eljárási szabályok,
q. Képviseleti szabályok alapjai

2. Termékdíj-kötelezettség teljesítése:

a. bejelentés, változás-bejelentés, (Határidők a bejelentés során.),
b. termékdíj-megállapítás, termékdíj-előleg megállapítás,
c. termékdíj-bevallás, termékdíj-előleg bevallás,
d. termékdíj-fizetés, termékdíj-előleg fizetés,
e. bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés,
f. számlán történő feltüntetés,
g. nyilvántartás-vezetés, (Nyilvántartás és termék nyomon követés, kódok és bizonylatok kapcsolata.),
h. adatszolgáltatás,
i. nyilatkozattétel.

3. Cikkszám szerepe, vámtarifaszám szükségessége és KT, CsK kód meghatározása és a beillesztése a vállalat termékdíj-kötelezettségébe.
4. Bejelentés, változás bejelentés teljesítése. Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres karbantartása.
5. Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő feltüntetés.
6. A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja.
7. Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés részlete.
8. Bejelentés és bevallás nyomtatványai, azok kitöltése.
9. Gazdálkodók adminisztrációs hibái, és azok jogszerű megszüntetése.
10. Bejelentés, bevallás gyakorlati példák.
11. Konzultáció

Nyilatkozattal történő beszerzés, átvállalás, átalány, termékdíj raktár és visszaigénylés

1. Hogyan lehet és kell tervezni a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettséget.
2. Mit jelent a cégnek a „nem kell megfizetni” és a „nem keletkezik kötelezettség” rendszere.
3. Belföldről történő beszerzés a termékdíjban, vagyis ez eladó felszámította-e a termékdíjat.
4. Beszerzés – termelés – értékesítés komplex vizsgálata!
5. Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai:

a. Kötelezettre vonatkozó szabályok, adatszolgáltatás,
b. Kötelezett vevőjére vonatkozó szabályok,
c. Nyilatkozat adással történő beszerzés jogcímei,
d. Nyilatkozattól eltérő felhasználás,
e. Termékdíj visszamenőleges megfizetése és a késedelmi pótlék.

6. A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása:

a. Szerződés polgári jog szerinti általános feltételek.
b. Szerződés termékdíj szerinti különös feltételei, az átvállalási szerződés kötelező tartalmi elemei,
c. Átvállalási jogcímek,
d. A cég gazdasági eseményei és az átvállalás feltételeinek vizsgálata.
e. Az átvállalás időtartama.
f. A termékek útja az átvállalás során. Az ellátási lánc vizsgálata.
g. Bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe,
h. Átvállalás nyilvántartásba vétele a NAV felé.
i. Az átvállalást érintő bevallás részletkérdései.
j. Az eredeti kötelezettnek és az átvállalónak a kötelezettségei a jogszerűség fenntartása érdekében.
k. Mikor jogszerű és mikor hibás a teljesítés? Hibás teljesítés következményei!
l. A termékdíj ellenőrzése, illetve az arra történő felkészülés! A belső audit fontossága!
m. Mi a teendő, ha kiderül, hogy az átvállalás nem vagy nem teljesen felel meg a jogszabályi feltételeknek.

7. Termékdíjátalány:

a. Csekély mennyiségű kibocsátás,
b. Mezőgazdasági termelő,
c. Gépjármű átalány,
d. Átalány bejelentése, bevallása, megfizetése és nyilvántartás szabályai.

8. Termékdíj raktár:

a. Miért komplex megoldás a termékdíj raktár?
b. Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok!
c. Betárolás, raktáron belüli tevékenyég, kitárolás szabályai,
d. Raktáron belüli értékesítés,
e. Ideiglenes kitárolás,
f. Adatszolgáltatás

9. Termékdíj visszaigénylése

a. Visszaigénylés jogcímek,
b. Visszaigénylés igazolására szolgáló bizonylatok szerepe, ellenőrzése!
c. Visszaigénylési jogosultság keletkezéseének időpontja,
d. Növényvédőszer csomagolását képező csomagolószerek termékdíjának visszaigénylése,
e. Egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigénylése,
f. Visszaigényléshez szükséges számlatartalom,
g. Visszaigénylés nehézségei, megoldások, valamint az adminisztráció szerepe.
h. Bejelentés és bevallás szabályai a visszaigénylés során,
i. Nyilvántartási szabályok,
j. Visszaigénylés igazolásának szabályai,
k. Hogyan kell feltárni az elmulasztott visszaigénylést, és az önellenőrzés szabályai.

10. Az adminisztráció és a felelősségi viszonyok az átvállalás és a nyilatkozatadás során!
11. Hogyan lehet a cég tevékenységét optimalizálni az átvállalás, a nyilatkozatadás és a visszaigénylés oldaláról?
12. A bejelentés és a bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok!
13. NAV ellenőrzés, mikor mire kell felkészülni! Szankciók az ellenőrzést követően!
14. Konzultáció

 

A résztvevők a képzés végére képesek lesznek a termékdíjköteles termékek meghatározására az áruosztályozási szabályok szerint, valamint a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására.

A képzést vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítése esetén az Infoszféra Kft. a képzés elvégzéséről és a sikeres vizsgáról tanúsítványt ad ki.

Információ: Buda Csilla irodavezető csilla.buda@fmkik.hu 

Időpont: 2019. 06. 25. 09:00 - 2019. 06. 26. 00:16
Jelentkezés határideje: 2019. 06. 25. 00:00