Üdvözöljük a

Szakképzés és felnőttképzés a gazdaság szolgálatában | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzés és felnőttképzés a gazdaság szolgálatában

Szerző: Vathy Szonja | 2018. január 19.

A szakképzés és felnőttképzés aktualitásairól, jogszabályi változásokról, a külhoni együttműködési lehetőségekről szervezett konferenciát a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Gazdaság Házában.

A konferencia apropóját egyebek mellett a december utolsó napjaiban megjelent oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvényváltozások adták, melyek érintik többek között a szakképzési hozzájárulásról, a képzés fejlesztésének támogatásáról, valamint a felnőttképzésről szóló törvényeket.

A rendezvény célja az aktuális jogszabályok gyakorlati alkalmazásának elősegítése, a Kárpát-medencei szakképzési továbbképzési rendszerek megismertetése, a duális szakképzési lehetőségek szélesítésének támogatása, valamint a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának szorosabbá tétele.  

A konferencián kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, szakképzési centrumok, együttműködésre nyitott partnerszervezetek, közép- és felsőoktatási intézmények, szakértők voltak jelen.   

 

 

Oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvényváltozás

 

A 2017. december 18-i Magyar Közlönyben jelent meg az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCII. törvény.

A módosítás összesen hét törvényt módosít, köztük a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt és még két korábbi módosító törvényt.

 

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény többek között

-          létrehozza az ágazati készségtanácsokat,

-          bevezeti a kamarai gyakorlati oktatói képzés és a mellék-szakképesítés fogalmát,

-          lehetővé teszi a tanuló-előszerződés és a szakgimnázium 11-12. évfolyamán köthető tanulószerződés megkötését,

-          hatályon kívül helyezi a főtevékenységként gyakorlati képzést folytató szakképzési hozzájárulásra kötelezett fogalmát,

-          lehetővé teszi a modulzáró vizsgának az iskolai rendszerű képzésbe történő beszámítását,

-          módosít, pontosít egyéb meglévő rendelkezéseket.

 

A felnőttképzésről szóló törvény többek között

-          lehetővé teszi a nagyvállalatok beszállítói képzései belső képzésként történő megvalósítását,

-          átalakítja a harminc órát nem meghaladó időtartamú képzések fogalmát,

-          megszűnteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot,

-          korrigálja a felnőttképzés szankciórendszerét,

-          módosít, pontosít egyéb meglévő rendelkezéseket.

 

 

 Háttér

 

„A jövő munkaereje akkor lesz piacképes, ha duális képzésben vesznek részt a diákok és a gazdaság szereplői. A duális képzés gyors és hatékony eszköz a minőségi munkaerőhiány kezelésére. Az FMKIK elkötelezett a duális képzés népszerűsítésében, hiszen az oktatási és a gazdasági szereplők együttműködésével valósítható meg sikeresen a gazdaság és a munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakemberek képzése.

A kamara a gazdaság elvárásainak, tendenciáinak megfelelően fontos koordinátori szerepet tölt be a gazdasági életben, a vállalkozók és a duális képzésben résztvevők között is, az egyre élesedő szakemberhiány okán. FMKIK számára fontos, hogy a rendezvény alkalmával lehetőséget biztosítson az oktatás és a gazdaság szereplőinek találkozására. A mai magyar gazdaság egyik legfontosabb feladata a gazdaságban a humán erőforrással való gazdálkodás, az egyre élesedő szakemberhiány ügye, amelyet FMKIK a szakképzés és a felsőfokú duális képzés koordinálásával kíván segíteni. Rendkívül fontos kamarai feladat a szakképzési feladatkörökön túlmenően a régió felsőoktatási intézményeivel való együttműködés, a duális képzés megismertetése, a tartalmi és törvényi háttér bemutatása.” – nyilatkozta Sipos Éva, FMKIK főtitkár.

 

A jövő munkaereje akkor lesz piacképes, ha duális képzésben vesznek részt a diákok és a gazdaság szereplői. A konferencia célja a gazdasági szereplői és a duális képzésben résztvevő vállalkozások, valamint az érintett diákság közötti kapcsolatépítés elősegítése, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok közvetítése, együttműködések generálása, elősegítve ez által az érintett célcsoport döntését a duális képzésben való részvételt illetően.

 

Mit takar a duális képzés?

A duális képzés gyakorlatorientált képzést jelent. Meghatározó szerepet kap a vállalati környezetben elsajátított gyakorlati képzés. Célja a gazdaság munkaerő-piaci igényeinek kielégítése, sikeres és hatékony munkavállaló képzése. A képzés hosszú távú befektetés, a duális képzésben a munkaadó csökkenteni tudja a betaníttatás költségét. A tanuló életszerű helyzetekben tud felkészülni a vállalati gyakorlatra.

-          A duális képzés sikerkritériumai

-          Gazdaság munkaerő-piaci igényeihez alkalmazkodás

-          Vállalatok befektetése hosszú távon megtérül

-          Csökken a betaníttatás költsége

-          Hatékony munkavállaló képzés

-          Munkavállaló elhelyezkedési esélyei nőnek